Usedlost Medník | Václav Bednář - soukromé hospodářství

Hospodářství

Počátkem minulého století to byl kraj dřevorubců a lamačů kamene. Dřevo bylo dopravováno po vodě na pražské pily a kamen posázavským pacifikem do Prahy na stavby. Zemědělství zde bylo malorolnické pro zdejší podhorský ráz krajiny. Přebytky ze zemědělství se taktéž vozily do Prahy na trhy.

V předválečných letech byl pro kraj významným přínosem turismus a výletnictví. V období druhé světové války bylo území zabráno němci a vystěhováno. Po návratu starousedlíků do zbídačené krajiny se začalo s družstevnictvím a přibližování se městu, jejíž následky jsou patrné do dnešních dnů. Do budoucna, dle územního plánu obce, se zde plánuje klidová zóna bez větší výstavby, s upřednostněním ochrany přírody a tím přilákání návštěvníků do kraje, jak tomu bylo dříve. Ráz krajiny se dá srovnat se Šumavou.

Od zvířátek

Ostatní

Z dílny

Produkty a výrobky lze při pravidelných rozvozech dovézt do Prahy.

Krajina

Seznámení s historií kraje.

Témata:

© 2005 Václav Bednář | webdesign - Továrna